Personal Software Magazine WebCard

MUNICIPALITY OF VARNA STATELY


http://a--a.ru/varna
http://1--1.ru/varna
http://varna.a--a.ru
http://varna.1--1.ru

www.varna.bg;
MITT 2012 (W)
MUNICIPALITY OF VARNA STATELY
BAPHA,
/ Bulgaria
Osmi primorski Polk Blvd., 43, Varna, Varna, 9000
Tel.: +35952659110
Fax: +35952659228
bozhidarindzhov@abv.bg
www.varna.bg

FOt, W, 1964

@Mail.ru

FOt, W, 1964